Đ.a.u l.ò.n.g 2 nữ sinh Đại Học đi bán hoa ngày 8/3 kiếm tiền nộp học bị container t̼.ô̼.n̼.g̼ ̼ᴄ.h̼.ế̼.t̼ t.h.ả.m

0
199

Đau lòng 2 nữ sinh Đại Học đi bán hoa ngày 8/3 kiếm tiền nộp học bị container t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ thảm

Tin Tức 24h 7 giờ ago Tin Tức Leave a comment 1,408 Views

Sáng sớm ngày 7/3, tại ngã tư giao cắt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Lê Hồng Phong (Hải Phòng), 2 nữ sinh trường Đại học Hải Phòng trên đường đi mua hoa về bán ngày 8/3 đã bị xe container t.ô.n.g c.h.ế.t.

Sự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ g̼ầ̼n̼ 5̼h̼ s̼á̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 7̼/̼3̼.̼ H̼a̼i̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g̼ đ̼è̼o̼ n̼h̼a̼u̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ B̼K̼S̼ 1̼6̼P̼3̼-̼3̼8̼0̼9̼ đ̼i̼ m̼u̼a̼ h̼o̼a̼ s̼ớ̼m̼,̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ b̼á̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 8̼/̼3̼.̼

C̼ù̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ đ̼ó̼,̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ B̼K̼S̼ 1̼6̼L̼-̼0̼4̼8̼5̼ d̼o̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ C̼a̼o̼ H̼u̼y̼ H̼o̼à̼n̼g̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼7̼)̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ l̼a̼o̼ t̼ớ̼i̼,̼ t̼.̼ô̼.̼n̼.̼g̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼ v̼à̼o̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ c̼ủ̼a̼ 2̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼.

Cú v.a c.h.ạ.m khiến 2 nữ sinh cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe container và bị k.é.o l.ê một đoạn dài. Hai nữ sinh t̼ử̼ v̼o̼n̼g tại chỗ, được xác định là em Trần Thị Trang, sinh viên năm thứ 3 lớp Cử nhân tiếng Trung A – K11 và Trần Thị Hoa, sinh viên lớp Cử nhân khoa Toán K11 – Trường Đại học Hải Phòng.

Theo người dân địa phương, xe container chạy trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng từ cảng Chùa Vẽ về cầu vượt Lạch Tray, chở theo một container hàng.

Chủ quan đường vắng, tài xế xe container chạy với tốc độ rất nhanh, lấn vào làn đường giành cho người đi xe mô tô và xe đạp nên khi tới gần cột đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường kể trên thì không làm chủ được tốc độ, đ..â.m.. vào xe máy của hai nữ sinh.

Hiện trường vụ TN t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼. (Ảnh: Quốc Cường)

Được biết, cả 2 nữ sinh đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tranh thủ ngày Quốc tế Phụ nữ đi bán hoa kiếm chút tiền phục vụ việc học tập.

Đến gần 10h sáng ngày 7/3, thi thể hai nữ sinh xấ u số đã được khâm liệm và đưa về quê tổ chức tang lễ. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tài xế lái chiếc xe gây ta i n ạn.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ú̼ ̼v̼ú̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼.̼ ̼B̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼é̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼ú̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼o̼.̼

4 ngày nay kể từ ngày mẹ mất, ti̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ bú vú bà ngoại, liên tục khóc ngặt ngoẽo vì khát sữa.

N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ còn mẹ chị Tuyên khóc ngất sau biến cố lớn.

Đ̼ã̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼T ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼D̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼NĐH ̼(̼3̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ Để dỗ dành, an ủi cháu ngoại, bà Minh chỉ biết cho cháu b.ú mình. Đó là điều duy nhất bà có thể làm lúc này.

Q̼u̼ỵ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼