Đàɨ Loaռ: Sậք ɢɨàռ ɢɨáօ ӄɨռɦ ɦօàռɢ ở Cɦươռɢ Hóα ɦàռɢ ʟօạᴛ lαօ độռɢ Vɨệᴛ ᴛɦươռɢ ʋ̵օ̵ռ̵ɢ̵

0
413

C̲ảɴɦ ṡáṯ C̲h̲ươn̲g̲ H̲óa̲ t̲h̲e̲o̲ đ̼i̲̼ề̼u̲̼ ̼t̲̼r̲̼a̲̼ b̲a̲n̲ đầu̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲ác̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ n̲ày̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ p̲h̲á d̲ỡ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ n̲h̲à c̲a̲o̲ t̲ần̲g̲ ở C̲h̲ươn̲g̲ H̲óa̲ t̲h̲ì g̲i̲àn̲ g̲i̲áo̲ đã b̲ị h̲ỏn̲g̲ d̲ẫn̲ đến̲ s̲ập̲ g̲i̲àn̲ g̲i̲áo̲.

ċảɴɦ ṡáṯ Đài̲ L̲o̲a̲n̲ x̲ác̲ địn̲h̲ t̲̼a̲̼i̲̼ ̼n̲̼ạ̼n̲̼ l̲a̲o̲ độn̲g̲ c̲ó 1̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ V̲i̲ệt̲ t̲̼ử̼v̲̼.̼o̲̼ɴ̼g̲̼ v̲à h̲ơn̲ 1̲0̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ t̲̼ử̼v̲̼.̼o̲̼ɴ̼g̲̼ t̲ên̲ A̲ 3̲7̲ t̲u̲ổi̲ q̲u̲ốc̲ t̲ịc̲h̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ đến̲ C̲h̲ươn̲g̲ H̲óa̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲ừ c̲u̲ối̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲9̲.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲r̲a̲ c̲ũn̲g̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ b̲a̲n̲ đầu̲ t̲r̲ước̲ đó g̲i̲àn̲ g̲i̲áo̲ được̲ l̲ắp̲ đặt̲ b̲ởi̲ c̲ác̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ V̲i̲ệt̲ v̲à d̲ưới̲ s̲ự g̲̼i̲̼á̼m̲̼ ̼s̲̼á̼t̲̼ ̼v̲̼à̼ ̼k̲̼i̲̼ể̼m̲̼ ̼t̲̼r̲̼a̲̼ c̲ủa̲ q̲u̲ản̲ l̲í L̲e̲e̲ X̲i̲a̲n̲g̲ 4̲4̲ t̲u̲ổi̲ q̲u̲ốc̲ t̲ịc̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲.

C̲̼ụ̼c̲̼ ̼ċ̼ả̼ɴ̼ɦ̼ ̼ṡ̼á̼ṯ̼ C̲h̲ươn̲g̲ H̲óa̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ b̲ắt̲ g̲i̲ữ L̲e̲e̲ X̲i̲a̲n̲g̲ v̲ì h̲̼à̼n̲̼h̲̼ ̼v̲̼i̲̼ ̼k̲̼i̲̼ể̼m̲̼ ̼t̲̼r̲̼a̲̼ c̲h̲ất̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ d̲ẫn̲ đến̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲.

H̲ơn̲ 1̲0̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ được̲ đưa̲ đến̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ g̲ần̲ n̲h̲ất̲ để c̲h̲ữa̲ t̲r̲ị, p̲h̲ía̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ c̲ũn̲g̲ c̲a̲m̲ k̲ết̲ l̲o̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ c̲h̲i̲ p̲h̲í c̲h̲o̲ c̲ác̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ b̲̼ị̼ ̼t̲̼h̲̼ư̼ơ̼n̲̼g̲̼ ̼t̲̼r̲̼o̲̼n̲̼g̲̼ ̼v̲̼ụ̼ ̼v̲̼i̲̼ệ̼c̲̼ ̼đ̼á̼n̲̼g̲̼ ̼t̲̼i̲̼ế̼c̲̼ ̼x̲̼ả̼y̲̼ ̼r̲̼a̲̼. C̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ được̲ ċ̼ả̼ɴ̼ɦ̼ ̼ṡ̼á̼ṯ̼ ̼C̲̼h̲̼ư̼ơ̼n̲̼g̲̼ ̼H̲̼ó̼a̲̼ ̼p̲̼h̲̼o̲̼n̲̼g̲̼ ̼t̲̼ỏ̼a̲̼ ̼k̲̼h̲̼ẩ̼n̲̼ ̼c̲̼ấ̼p̲̼ ̼đ̼i̲̼ề̼u̲̼ ̼t̲̼r̲̼a̲̼ v̲ề c̲h̲ất̲ l̲ượn̲g̲ c̲ác̲ g̲i̲àn̲ g̲i̲áo̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲.

P̲h̲ía̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ t̲ất̲ c̲ả g̲i̲àn̲ g̲i̲áo̲ c̲h̲o̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ được̲ t̲ôi̲ c̲h̲i̲ c̲ấp̲ t̲i̲ền̲ để m̲u̲a̲ m̲ới̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ c̲ủa̲ L̲e̲e̲ X̲i̲a̲n̲g̲ t̲h̲ì đã t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ v̲à m̲u̲a̲ l̲ại̲ c̲ác̲ g̲i̲àn̲ g̲i̲áo̲ c̲ũ s̲ử d̲ụn̲g̲ để n̲h̲ằm̲ g̲i̲ảm̲ t̲h̲i̲ểu̲ c̲h̲i̲ p̲h̲í.

C̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ b̲ị đìn̲h̲ c̲h̲ỉ t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ k̲h̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ đảm̲ b̲ảo̲ v̲ề a̲n̲ t̲o̲àn̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲. L̲a̲o̲ độn̲g̲ V̲i̲ệt̲ t̲.ử v̲.o̲.ɴ.g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ v̲ừa̲ r̲ồi̲ được̲ p̲h̲ía̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ h̲ỗ t̲r̲ợ t̲i̲ền̲ để t̲r̲ở v̲ề h̲ồi̲ h̲ươn̲g̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư h̲ỗ t̲r̲ợ m̲ột̲ k̲h̲o̲ản̲ t̲i̲ền̲ k̲h̲ác̲ để n̲h̲ằm̲ x̲o̲a̲ n̲h̲ẹ m̲ất̲ m̲át̲.

ċảɴɦ ṡáṯ Chương Hóa đang hoàn thành hồ sơ gửi t̵ò̵a̵ ̵á̵n̵ Chương Hóa để có thể x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼L̼e̼e̼ ̼X̼i̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ Đài Loan.

Kỷ lục: Hơn 600.000 người tiếp xúc với nữ tiếp viên tiệm trà 𝗱𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗶́𝗻𝗵 với Covid19

𝘏𝘰̛𝘯 600.000 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘕𝘢̆𝘮 (13/5) đ𝘢̃ 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘩𝘢̆́𝘯 𝘷𝘢̆𝘯 𝘣𝘢̉𝘯 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘩𝘰̣ 𝘯𝘦̂𝘯 𝘵𝘶̛̣ 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘥𝘰̃𝘪 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘬𝘺̀ 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘯𝘢̀𝘰 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 𝘷𝘪̀ 𝘩𝘰̣ 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘨𝘢̂̀𝘯 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘬𝘩𝘶 𝘷𝘶̛̣𝘤 𝘣𝘪̣ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̃𝘮 𝘵𝘳𝘶̀𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘵𝘳𝘢̀ 𝘰̛̉ 𝘬𝘩𝘶 đ𝘦̀𝘯 đ𝘰̉ 𝘤𝘶̉𝘢 Đ𝘢̀𝘪 𝘉𝘢̆́𝘤 .

𝘏𝘰̂𝘮 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘕𝘢̆𝘮, 𝘉𝘰̣̂ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘠 𝘵𝘦̂́ Đ𝘢̀𝘪 𝘓𝘰𝘢𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘶̛́𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘶 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘊𝘩𝘪̉ 𝘩𝘶𝘺 𝘋𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘦̂̃ 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 (𝘊𝘌𝘊𝘊), 𝘊𝘩𝘦𝘯 𝘚𝘩𝘪𝘩-𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 (陳 時 中), đ𝘢̃ 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘷𝘦̂̀ 13 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̛̣𝘱 đ𝘪̣𝘢 𝘱𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘮𝘢̆́𝘤 𝘊𝘖𝘝𝘐𝘋-19T𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘰́ 𝘤𝘰́ 9 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘶̣𝘮 𝘓𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘊𝘭𝘶𝘣, 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘳𝘰̃ 𝘯𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘨𝘰̂́𝘤, 𝘷𝘢̀ 3 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘯𝘶̛̃. 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘵𝘳𝘢̀ 𝘰̛̉ 𝘲𝘶𝘢̣̂𝘯 𝘞𝘢𝘯𝘩𝘶𝘢, Đ𝘢̀𝘪 𝘉𝘢̆́𝘤.

𝘊𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘯𝘢̂𝘯𝘨 𝘵𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘴𝘰̂́ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘰́ 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̃𝘮 𝘵𝘳𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̀𝘮 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢̀ 𝘭𝘦̂𝘯 𝘣𝘢̉𝘺 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪.

𝘝𝘢̀𝘰 𝘭𝘶́𝘤 2 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶, 𝘊𝘌𝘊𝘊 đ𝘢̃ 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘩𝘢̆́𝘯 𝘷𝘢̆𝘯 𝘣𝘢̉𝘯 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘩𝘰̛𝘯 600.000 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘤𝘶̛ 𝘵𝘳𝘶́ 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘬𝘩𝘶 𝘷𝘶̛̣𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘞𝘢𝘯𝘩𝘶𝘢 𝘯𝘰̛𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘯𝘶̛̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘭𝘢̀ đ𝘢̃ đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘢̆𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘭𝘢̂𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̃𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘰̣.

𝘛𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢́𝘰 𝘯𝘰́𝘪 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘨𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̂𝘺 đ𝘢̃ 𝘰̛̉ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘬𝘩𝘶 𝘷𝘶̛̣𝘤 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘰𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘰́ 𝘯𝘨𝘶𝘺 𝘤𝘰̛ 𝘤𝘢𝘰 𝘭𝘢̂𝘺 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴.

𝘕𝘰́ 𝘯𝘦̂𝘶 𝘳𝘰̃ 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘢̃ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘴𝘢́𝘵 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘬𝘺̀ 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘯𝘢̀𝘰, 𝘤𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘩𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘴𝘰̂́𝘵, 𝘤𝘢́𝘤 𝘷𝘢̂́𝘯 đ𝘦̂̀ 𝘷𝘦̂̀ 𝘩𝘰̂ 𝘩𝘢̂́𝘱, 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘢̉𝘺 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘷𝘦̂̀ 𝘬𝘩𝘶̛́𝘶 𝘨𝘪𝘢́𝘤 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘬𝘩𝘶̛́𝘶 𝘨𝘪𝘢́𝘤, 𝘩𝘰̣ 𝘯𝘦̂𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝘢̣𝘮 𝘹𝘦́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘤𝘰̣̂𝘯𝘨 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘨𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 đ𝘦̂̉ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̂̀𝘮 𝘴𝘰𝘢́𝘵 𝘷𝘪 𝘳𝘶́𝘵.

𝘊𝘩𝘦𝘯 𝘯𝘰́𝘪 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘰̛̉ 𝘬𝘩𝘶 𝘷𝘶̛̣𝘤 𝘯𝘢̀𝘺 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 15 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 4 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 12 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 5, 𝘩𝘰̣ 𝘯𝘦̂𝘯 𝘵𝘶̛̣ 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘥𝘰̃𝘪 𝘤𝘩𝘢̣̆𝘵 𝘤𝘩𝘦̃ 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̉𝘯 𝘵𝘩𝘢̂𝘯.

𝘗𝘩𝘰́ 𝘨𝘪𝘢́𝘮 đ𝘰̂́𝘤 𝘊𝘌𝘊𝘊 𝘊𝘩𝘦𝘯 𝘛𝘴𝘶𝘯𝘨-𝘺𝘦𝘯 (陳宗彥) 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘷𝘪̀ 𝘥𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘱𝘩𝘶̛́𝘤 𝘵𝘢̣𝘱, 𝘩𝘰̣ 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘚𝘩𝘢𝘯𝘴𝘩𝘶𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘰̛̉ 𝘳𝘰̣̂𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘢 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘦̂̃ 𝘩𝘰̣𝘤 𝘵𝘶̛̀ đ𝘰́.

𝘊𝘩𝘦𝘯 𝘯𝘩𝘢̂́𝘯 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘩𝘢̆́𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘨𝘶̛̉𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘴𝘰̂́ 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘷𝘢̀ 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘷𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̆́𝘮 𝘷𝘢̀𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘢́ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘶̣ 𝘵𝘩𝘦̂̉.

𝘊𝘶̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘩𝘰̂𝘮 đ𝘰́, 𝘊𝘌𝘊𝘊 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘰̂́ 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘤𝘢́𝘤 đ𝘪̣𝘢 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘵𝘳𝘢̀ đ𝘢̃ 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 1 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 5 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 12 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 5. 𝘕𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘲𝘶𝘢̣̂𝘯 𝘞𝘢𝘯𝘩𝘶𝘢 𝘤𝘶̉𝘢 Đ𝘢̀𝘪 𝘉𝘢̆́𝘤,

𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘷𝘢̀ 𝘲𝘶𝘢̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘦̂̀ 𝘤𝘢̣̂𝘱 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘰̂̀𝘮 𝘛𝘢̂𝘯 Đ𝘢̀𝘪 𝘉𝘢̆́𝘤, 𝘘𝘶𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘢𝘮 Đ𝘢̂̀𝘶, 𝘒𝘢𝘰𝘩𝘴𝘪𝘶𝘯𝘨, 𝘊𝘩𝘢𝘯𝘨𝘩𝘶𝘢 𝘊𝘰𝘶𝘯𝘵𝘺, 𝘠𝘶𝘯𝘭𝘪𝘯 𝘊𝘰𝘶𝘯𝘵𝘺, 𝘔𝘪𝘢𝘰𝘭𝘪 𝘊𝘰𝘶𝘯𝘵𝘺, 𝘒𝘦𝘦𝘭𝘶𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘠𝘪𝘭𝘢𝘯.𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 Đ𝘢̀𝘪 𝘓𝘰𝘢𝘯 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘵𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘶̛̃ 𝘬𝘩𝘪 𝘊𝘖𝘝𝘐𝘋 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰

𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘛𝘴𝘢𝘪 𝘐𝘯𝘨-𝘸𝘦𝘯 (蔡英文) 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘵𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘶̛̃ 𝘬𝘩𝘢̂̉𝘶 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨, 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘢̆𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢̂́𝘺 𝘷𝘦̣̂ 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 Đ𝘢̀𝘪 𝘓𝘰𝘢𝘯 𝘹𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘤𝘰́ 180 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘭𝘢̂𝘺 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢̉𝘺 (15 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 5).𝘊𝘢́𝘤 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘣𝘢́𝘰 𝘤𝘢́𝘰 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘵𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘶̛̃ 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘰́𝘢.

𝘚𝘶̛̣ 𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘷𝘪 𝘳𝘶́𝘵 đ𝘢̃ 𝘥𝘢̂̃𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘳𝘢 𝘭𝘦̣̂𝘯𝘩 đ𝘰́𝘯𝘨 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘭𝘰𝘢̣𝘵 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ Đ𝘢̀𝘪 𝘉𝘢̆́𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘛𝘢̂𝘯 Đ𝘢̀𝘪 𝘉𝘢̆́𝘤 𝘤𝘩𝘰 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 28 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 5, 𝘮𝘢̣̆𝘤 𝘥𝘶̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘢̂̀𝘶 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 đ𝘪̣𝘢 𝘱𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 đ𝘢̉𝘰 𝘵𝘶𝘢̂𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘰.

𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘍𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰̂𝘮 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢̉𝘺 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 𝘴𝘰̛̣ 𝘮𝘶𝘢 𝘴𝘢̆́𝘮 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘴𝘦̃ 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶𝘺 𝘤𝘰̛ 𝘮𝘢̆́𝘤 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘶̣𝘮 𝘊𝘖𝘝𝘐𝘋 .

𝘉𝘢̀ 𝘯𝘰́𝘪, 𝘷𝘪̀ Đ𝘢̀𝘪 𝘓𝘰𝘢𝘯 đ𝘢̃ 𝘢́𝘱 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘷𝘪 𝘳𝘶́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘩𝘰̛𝘯 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘢̆𝘮, 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘰́ 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘢̂̉𝘶 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘣𝘢̉𝘰 𝘷𝘦̣̂ 𝘬𝘩𝘢́𝘤.

𝘛𝘴𝘢𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘦̂𝘮, 𝘮𝘪̀ 𝘢̆𝘯 𝘭𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘯𝘰́𝘪 𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨, 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘨𝘪𝘢̂́𝘺 𝘷𝘦̣̂ 𝘴𝘪𝘯𝘩, đ𝘢̃ 𝘤𝘰́ đ𝘶̉ 𝘴𝘰̂́ 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘥𝘦̂̃ 𝘥𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘢̂́𝘵 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘣𝘢́𝘯 𝘭𝘦̉.

𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 𝘤𝘶̣𝘮 𝘵𝘶̛̀ “𝘚𝘢́𝘵 𝘤𝘢́𝘯𝘩 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘶 đ𝘦̂̉ 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴, 𝘣𝘢̉𝘰 𝘷𝘦̣̂ Đ𝘢̀𝘪 𝘓𝘰𝘢𝘯” 𝘷𝘢̀𝘰 𝘢̉𝘯𝘩 𝘍𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘰̂ 𝘢̂́𝘺.

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘹𝘦́𝘵 𝘳𝘪𝘦̂𝘯𝘨, 𝘉𝘰̣̂ 𝘒𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘔𝘺̃ (𝘔𝘖𝘌𝘈) 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 850 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘯𝘢̣ đ𝘢𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘢̂́𝘵 𝘨𝘪𝘶̛̃, 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘢̂́𝘵 𝘴𝘢̉𝘯 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘭𝘢̀ 40 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤, 𝘊𝘕𝘈 đ𝘶̛𝘢 𝘵𝘪𝘯. 𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘉𝘰̣̂ 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̣ đ𝘢̃ 𝘺𝘦̂𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘢̉𝘯 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 đ𝘢̂̉𝘺 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘴𝘢̉𝘯 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘣𝘢́𝘯 𝘭𝘦̉.