Samsung SDI đang nghiên cứu về pin điện thoại Galaxy trong tương lai
Tháng Bảy 3, 2017 thanhcang