xóᴛ xᴀ hoàn cảnh NS cải lương Trang Thanh Xuân 71 tuổi: Sống trong phòng trọ vỏn vẹn 6m2, bệnh tật vẫn đi bán vé số

0
244

ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ɴs ᴄảɪ ʟươɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴋʜɪếɴ ʙạɴ ʙè đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠô ᴄùɴɢ xóᴛ xᴀ.

ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟹, ɴʜóᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴘʜɪ ᴘʜụɴɢ, ᴘʜươɴɢ ᴅᴜɴɢ, ᴛʜụʏ ᴍườɪ, ᴅɪễᴍ ʜươɴɢ, ɴăᴍ ᴄʜà đã đăɴɢ ᴛảɪ ᴄʟɪᴘ ᴛớɪ ᴛʜăᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴄảɪ ʟươɴɢ đìɴʜ đáᴍ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ. ᴛʜᴇᴏ đó, ɴʜóᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴠề ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ở ᴛᴜổɪ 𝟽𝟷 ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ, ɴs ᴘʜɪ ᴘʜụɴɢ, ᴘʜươɴɢ ᴅᴜɴɢ, ᴛʜụʏ ᴍườɪ, ᴅɪễᴍ ʜươɴɢ, ɴăᴍ ᴄʜà đã ɢặᴘ ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴋʜɪ ʙà đᴀɴɢ đɪ ʙáɴ ᴠé số ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴄʜợ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴛʀảɪ ʟòɴɢ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴄʜỉ ᴅáᴍ ʟấʏ 𝟻𝟶-𝟼𝟶 ᴛờ ᴠé số, ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ʟấʏ ɴʜɪềᴜ ᴠì sợ ʙáɴ ᴋʜôɴɢ ʜếᴛ. xóᴛ xᴀ ʜơɴ ᴋʜɪ ʙà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄʜỉ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟶-𝟽𝟶 ɴɢàɴ đồɴɢ, ᴄʜưᴀ ᴛớɪ 𝟷𝟶𝟶 ɴɢàɴ đồɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀảɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ ᴍᴜᴀ ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ.

xóᴛ xᴀ hoàn cảnh NS cải lương Trang Thanh Xuân 71 tuổi: Sống trong phòng trọ vỏn vẹn 6m2, bệnh tật vẫn đi bán vé số - Ảnh 2.

xóᴛ xᴀ hoàn cảnh NS cải lương Trang Thanh Xuân 71 tuổi: Sống trong phòng trọ vỏn vẹn 6m2, bệnh tật vẫn đi bán vé số - Ảnh 3.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪúᴘ đỡ ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ʙáɴ ʜếᴛ ᴠé số ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ɴʜóᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ đã ᴄùɴɢ ᴛớɪ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʀọ ɴơɪ ɴữ ɴɢʜệ sĩ ᴄảɪ ʟươɴɢ đᴀɴɢ ở. ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ᴠừᴀ ʙướᴄ ᴛớɪ ᴄửᴀ, ɴs ᴘʜɪ ᴘʜụɴɢ đã ᴠô ᴄùɴɢ ɴɢạᴄ ɴʜɪêɴ ᴋʜɪ ᴄăɴ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ᴄủᴀ ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴄʜỉ ᴠỏɴ ᴠẹɴ 𝟼ᴍ𝟸. ʜɪệɴ ʙà đᴀɴɢ sốɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴇᴍ ɢáɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ 𝟼𝟻 ᴛᴜổɪ.

“ᴛɪềɴ ᴛʜᴜê ɴʜà ᴍỗɪ ᴛʜáɴɢ ʟà 𝟷,𝟽 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛôɪ ở ᴄʜỗ ɴàʏ ᴄũɴɢ ʟâᴜ ʟắᴍ ʀồɪ. ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴛôɪ đɪ ʙộ ʀᴀ ᴄʜợ ʙáɴ. ᴛôɪ ᴘʜảɪ ʙó ᴄʜâɴ ʟạɪ ᴍớɪ đɪ đượᴄ, ᴠì ʙị ᴛʜᴏáɪ ʜóᴀ ᴋʜớᴘ, ɢɪãɴ ᴛĩɴʜ ᴍạᴄʜ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ʙó ᴛʜì ᴄʜâɴ sưɴɢ ʟêɴ, đᴀᴜ ʟắᴍ, đɪ ᴋʜôɴɢ ɴổɪ”, ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴛʀảɪ ʟòɴɢ.

ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙà ɴɢʜỉ ʜáᴛ ᴛừ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟼 ᴠì sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ: ”ᴛôɪ ʙị ʙệɴʜ ᴛɪᴍ. ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴛôɪ đɪ ʙáɴ ʙắᴘ ɴʜưɴɢ ʙưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴổɪ, ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ʙáɴ ᴄʜè ᴄʜᴜốɪ ᴄʜưɴɢ, ɴʜưɴɢ ế ǫᴜá ɴêɴ ʙáɴ ᴠé số đếɴ ʙâʏ ɢɪờ”.

“ᴛôɪ ʙị ᴛɪᴍ ɴêɴ ᴍỗɪ ʟầɴ ʜáᴛ, đáɴʜ ᴛʀốɴɢ ầᴍ ầᴍ ʟà ᴛôɪ ʙị ᴍệᴛ, ʜáᴛ ᴋʜôɴɢ ɴổɪ. ʙâʏ ɢɪờ, ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴄó ʙà ᴄᴏɴ, ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄũɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴêɴ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ɴʜờ”, ɴʜữɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴋʜɪếɴ ᴄả 𝟻 ɴɢườɪ ʙạɴ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ đềᴜ xóᴛ xᴀ.

xóᴛ xᴀ hoàn cảnh NS cải lương Trang Thanh Xuân 71 tuổi: Sống trong phòng trọ vỏn vẹn 6m2, bệnh tật vẫn đi bán vé số - Ảnh 6.

NS Trang Thanh Xuân đang bị bệnh ᴛɪᴍ, đi lại khó khăn

xóᴛ xᴀ hoàn cảnh NS cải lương Trang Thanh Xuân 71 tuổi: Sống trong phòng trọ vỏn vẹn 6m2, bệnh tật vẫn đi bán vé số - Ảnh 7.

ʜìɴʜ ảɴʜ ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴘʜảɪ ʙó ᴄʜâɴ ʟạɪ ᴠì ʙệɴʜ ᴛʜᴏáɪ ʜᴏá ᴋʜớᴘ ᴛʀướᴄ đó

xóᴛ xᴀ hoàn cảnh NS cải lương Trang Thanh Xuân 71 tuổi: Sống trong phòng trọ vỏn vẹn 6m2, bệnh tật vẫn đi bán vé số - Ảnh 8.

ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠà ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xúᴄ độɴɢ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ đượᴄ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄủᴀ “ᴄô đàᴏ” ʟàɴɢ ᴄảɪ ʟươɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ

ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ʟà ɢɪọɴɢ ᴄᴀ ᴄảɪ ʟươɴɢ đượᴄ ʏêᴜ ᴍếɴ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟶 ᴄùɴɢ ᴛʜờɪ ᴠớɪ ɴs ᴍɪɴʜ ᴠươɴɢ, ʙạᴄʜ ʟê, ᴛʜᴀɴʜ ᴋɪᴍ ʜᴜệ. Ở ᴛᴜổɪ 𝟸𝟶, ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ đã ᴛừɴɢ ʜáᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ ᴠàɪ sâɴ ᴋʜấᴜ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố. ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠᴀɪ ᴅɪễɴ xᴜấᴛ sắᴄ ᴄủᴀ ʙà ᴄʜíɴʜ ʟà ᴠᴀɪ ʙạᴄʜ ᴛʜᴀɴʜ ɴɢᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠở ᴍáᴜ ɴʜᴜộᴍ sâɴ ᴄʜùᴀ ʜáᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ ᴠũ ʟɪɴʜ ᴠà ᴍɪɴʜ ᴛâᴍ.

xóᴛ xᴀ hoàn cảnh NS cải lương Trang Thanh Xuân 71 tuổi: Sống trong phòng trọ vỏn vẹn 6m2, bệnh tật vẫn đi bán vé số - Ảnh 9.

ɴs ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ʟà ɢɪọɴɢ ᴄᴀ ᴄảɪ ʟươɴɢ đìɴʜ ᴅáᴍ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟶

xóᴛ xᴀ hoàn cảnh NS cải lương Trang Thanh Xuân 71 tuổi: Sống trong phòng trọ vỏn vẹn 6m2, bệnh tật vẫn đi bán vé số - Ảnh 10.

NS Trang Thanh Xuân thời trẻ

xóᴛ xᴀ hoàn cảnh NS cải lương Trang Thanh Xuân 71 tuổi: Sống trong phòng trọ vỏn vẹn 6m2, bệnh tật vẫn đi bán vé số - Ảnh 11.

Hình ảnh NS Trang Thanh Xuân quay trở lại sự kiện vào năm 2017