187.000 ứng dụng Apple iPhone 32-bit sẽ không hoạt động với iOS 11

Trong một vài tuần, iOS 11 sẽ được phát hành và khi điều đó xảy ra, bản mới nhất của hệ điều hành di động của Apple sẽ không hỗ trợ các ứng dụng 32-bit. Và đó là tin xấu đối với các nhà phát triển và người dùng của khoảng 187.000 ứng dụng 32-bit trong App Store sẽ ngừng hoạt động với iOS 11. Các ứng dụng này rất có thể sẽ vẫn ở trong App Store để người dùng iOS không thể, T, tải xuống bản cập nhật iOS mới nhất vẫn có thể sử dụng chúng. Cuối cùng, mặc dù, Apple có thể sẽ loại bỏ chúng từ App Store.

apple

Theo công ty phân tích ứng dụng Sensor Towers, hầu hết các ứng dụng 32-bit đều bị ảnh hưởng bởi trò chơi này. Trên thực tế, chính xác 38.619 ứng dụng chơi game sẽ không được hỗ trợ bởi iOS 11. Sau các trò chơi, các danh mục ứng dụng khác bị ảnh hưởng theo thứ tự bao gồm ứng dụng giáo dục, giải trí và lối sống.

Để kiểm tra xem các ứng dụng hiện tại của bạn đã cài đặt là 32 bit và do đó có nguy cơ không hoạt động khi bạn cập nhật iPhone của mình, hãy đi tới Cài đặt> Chung> Giới thiệu> Ứng dụng. Mọi ứng dụng 32-bit trên điện thoại của bạn sẽ hiển thị. Nếu bạn không có bất kỳ, không có tên sẽ xuất hiện.

187.000 ứng dụng không có vẻ như rất nhiều những ngày này. Nhưng đã có một khoảng thời gian, trở lại vào tháng 10 năm 2009, khi App Store có tổng cộng 100.000 ứng dụng trên các kệ của nó. Nhớ những ngày đó? Dữ liệu mới nhất được phát tán bởi Sensor Tower đếm 2,4 triệu ứng dụng hiện có trên App Store.

Hồi tháng 1 năm nay, Apple đã đẩy ra các thông báo cảnh báo trong iOS 10.3 beta 1 khi một số ứng dụng 32-bit nhất định được mở ra. Thông báo đã được đọc, “Ứng dụng này sẽ không hoạt động với các phiên bản tương lai của iOS. Nhà phát triển của ứng dụng này cần cập nhật nó để cải thiện khả năng tương thích của nó.” Hy vọng của Apple là người sử dụng iOS sẽ gây áp lực lên các nhà phát triển để cập nhật ứng dụng của họ để nó có thể hoạt động trên iOS 11. Không có số liệu thống kê nào cho chúng tôi biết được có bao nhiêu người dùng và nhà phát triển iOS theo sau.

Nguồn: sưu tầm – 187.000 ứng dụng Apple iPhone 32-bit sẽ không hoạt động với iOS 11