Bạn sẽ thấy quảng cáo trong Facebook Messenger trong những tháng tới

Đừng ngạc nhiên nếu quảng cáo thương hiệu bắt đầu xuất hiện trong Facebook Messenger của bạn trong những tháng tới. Đó là bởi vì Facebook đang mở rộng hoạt động thử nghiệm quảng cáo của mình trên toàn thế giới, tiếp cận bên ngoài nhóm thử nghiệm của người dùng ở Thái Lan và Ôxtrâylia, nơi đã tổ chức các phiên bản gốc. Một số ít người dùng trên toàn thế giới sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo vào cuối tháng 7, với số lượng dần dần mở rộng trong suốt cả năm.

Facebook Messenger

Bạn sẽ thấy quảng cáo trong Facebook Messenger trong những tháng tới

Ngoài việc kiếm tiền từ các quảng cáo, các quảng cáo này nhằm giúp người dùng khám phá thương hiệu và doanh nghiệp có liên quan đến sở thích của họ. Khi quá trình dùng thử kết thúc, bất kỳ nhà quảng cáo nào trên thế giới sẽ có tùy chọn mua không gian quảng cáo trong Messenger và ngày càng có nhiều người dùng trên toàn cầu sẽ có thể xem quảng cáo. Chúng sẽ trông giống như sau:

Nhấn vào một quảng cáo đưa bạn thẳng đến trang sản phẩm. Ngoài các quảng cáo truyền thống, Facebook còn cho thấy “Quảng cáo Click to Messenger” đưa người dùng đến ứng dụng và gây ra một cuộc trò chuyện, cùng với thông điệp được bảo trợ mà doanh nghiệp có thể tiếp cận với những người dùng trước đó đã tương tác với họ.

Tin tức: Daydream VR hiện đang hoạt động trên Galaxy S8 và S8 +

Nhìn chung, Facebook dường như thông minh với việc đưa loại tiền tệ này vào Messenger. Quảng cáo sẽ chỉ xuất hiện trong Màn hình chính và sẽ không hiển thị trong cuộc hội thoại. Hơn nữa, người dùng sẽ được lựa chọn để ẩn và báo cáo các quảng cáo nhất định, không giống như trải nghiệm ứng dụng Facebook.

Nguồn: Sưu tầm – Bạn sẽ thấy quảng cáo trong Facebook Messenger trong những tháng tới