Cá nhân hóa kết quả tìm kiểm trên google

Thực hiện tìm kiếm của Google từ trình duyệt trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn của bạn và bạn sẽ tìm thấy một tab Cá nhân mới sẽ chải qua Google Photos, Lịch và Gmail để hiển thị các kết quả cá nhân có liên quan đến chủ đề tìm kiếm của bạn. Google đã làm điều này ở một mức độ nào đó. Tìm kiếm “Chó” và hình ảnh thú vật đáng yêu của bạn đang ngồi trong Google Photos có thể xuất hiện. Nhưng điều này sẽ không hiển thị mỗi khi bạn tiến hành tìm kiếm.

ca nhan hoa ket qua tim kiem trên google

Cá nhân hóa kết quả tìm kiếm trên google

Nhưng bây giờ, khi bạn muốn xem những gì xuất hiện trên Google Tìm kiếm trong tài khoản Google Photos, Calendar và Gmail của bạn, hãy nhấp vào tùy chọn More trong trình đơn bên dưới thanh tìm kiếm. Nhấp vào nó và bạn sẽ thấy những gì ảnh, Gmail và các mục Lịch mà bạn có liên quan đến chủ đề tìm kiếm.

Kết quả được gắn nhãn “Chỉ bạn mới có thể xem những kết quả này” có nghĩa là chúng không được hiển thị cho bất kỳ ai khác ngoài bạn. Quảng cáo vẫn xuất hiện ở cuối danh sách cá nhân. Và có, còn có một điều nữa. Tính năng mới này hiện không có sẵn từ ứng dụng iOS hoặc Android của Google. Bạn sẽ phải sử dụng trình duyệt trên điện thoại di động để truy cập trang web Tìm kiếm của Google nếu bạn đang sử dụng thiết bị được hỗ trợ bởi Android.

Nguồn: Sưu tầm – Cá nhân hóa kết quả tìm kiểm trên google