Apple đã chi ra 70 tỉ đô la cho các nhà phát triển kể từ khi ra mắt App Store
Tháng Sáu 2, 2017 thanhcang