Verizon bắt đầu đẩy Android 8.0 Oreo cập nhật lên Pixel và Pixel XL
Tháng Tám 30, 2017 thanhcang