Google Photos không còn hỗ trợ tính năng chỉ sao lưu khi sạc, đây là tin xấu dành cho những ai đang sử dụng ứng dụng ảnh này của Google.

Có một tin xấu dành cho người dùng Google Photos rằng người khổng lồ tìm kiếm đã lặng lẽ xóa một trong những tính năng của ứng dụng được nhiều người cho là rất có ích. Có vẻ như khả năng sao lưu ảnh của bạn trong khi sạc điện thoại không còn khả dụng với người dùng Google Photos.

Mặc dù ban đầu người ta nghĩ rằng việc gỡ bỏ tính năng này có thể là lỗi tạm thời mà Google sẽ giải quyết trong bản cập nhật trong tương lai, nhưng nó đã được khẳng định rằng Google đã thực hiện thay đổi về mục đích.

Google Photos

Hiện tại, những người cho rằng tính năng này là tiện dụng cho họ bây giờ có thể cho phép công ty biết bằng cách để lại phản hồi để nhóm phát triển được nhận thức về những ảnh hưởng của sự thay đổi. Thậm chí như vậy, không có nói cho dù Google sẽ mang lại các tùy chọn để sao lưu chỉ trong khi sạc trong tuần tới.

Cho đến khi Google xem xét việc xóa tính năng, một số người dùng báo cáo rằng có thể sao lưu ảnh trong khi sạc bằng cách gỡ cài đặt bản cập nhật mới nhất và chạy phiên bản Google Photos trước đó.

Cũng có thể hưởng lợi từ tính năng “chỉ sao lưu khi sạc” nếu bạn bật tính năng này trước khi cập nhật lên phiên bản mới nhất. Hãy nhớ rằng mặc dù nếu bạn tạm thời vô hiệu hóa nó, nó sẽ hoàn toàn biến mất một lần nữa.

Xem thêm: Các tính năng mới nhất của Facebook có thể ngăn chặn kẻ lừa đảo ăn cắp ảnh tiểu sử của bạn