Bài viết mới

Samsung Galaxy S9/S9 + để có được chipset Snapdragon 845 mới đầu tiên?
Tháng Mười 11, 2017 thanhcang