WhatsApp thông báo tính năng Vị trí trực tuyến hiện khả dụng trên thiết bị Android và iOS

Vị trí trực tiếp là một tính năng mới sẽ có trên các thiết bị Android và iOS bắt đầu từ hôm nay, WhatsApp đã công bố. Nhà phát triển đã xác nhận Vị trí trực tiếp sẽ sớm được tung ra trên toàn thế giới trong những tuần tới, do đó có thể mất một thời gian để mọi người có thể có mặt.

WhatsApp Location

Tính năng Vị trí trực tiếp mới sẽ cho phép người dùng WhatsApp chia sẻ vị trí của họ trong thời gian thực với gia đình và bạn bè. Đó là tính năng được mã hóa cuối cùng để kết thúc cho phép người dùng kiểm soát những người mà họ chia sẻ với vị trí của họ và trong bao lâu.

Nếu bạn đang sử dụng WhatsApp trên cơ sở hàng ngày, Vị trí trực tiếp rất dễ sử dụng. Chỉ cần mở một cuộc trò chuyện với người hoặc nhóm bạn muốn chia sẻ, hãy chạm vào tùy chọn Địa điểm và chọn “Chia sẻ Vị trí Trực tiếp”.

Bạn sẽ có thể chọn trong bao lâu bạn muốn chia sẻ vị trí của bạn và những người nào để nhận được thông tin trong thời gian thực. Trên hết, nếu có nhiều người chia sẻ Vị trí trực tiếp của họ trong một nhóm, tất cả vị trí sẽ được hiển thị trên cùng một bản đồ.

Rõ ràng, Địa điểm sống là bản cập nhật phía máy chủ, vì vậy bạn sẽ không phải làm bất cứ điều gì để kích hoạt nó, vì vậy bạn sẽ phải kiểm tra ứng dụng của mình và xem liệu nó đã được kích hoạt hay chưa.

Nguồn: Sưu tầm – Tính năng vị trí trực tuyến hiện khả dụng trên thiết bị Android và iOS