Ứng dụng PlayStation Video cho Android TV có mặt trong Google Play

Ứng dụng PlayStation Video dành cho điện thoại và máy tính bảng Android hiện có trong Google Play. Hôm nay, Sony mở rộng phạm vi tiếp cận của PlayStation Video sang Android TV.

Chủ sở hữu TV Android giờ đây có thể tìm kiếm ứng dụng PlayStation Video trong Google Play và quyết định có nên tải xuống ứng dụng này hay không. Ứng dụng này cho phép bạn mua hoặc thuê phim, cũng như xem các bộ phim và chương trình yêu thích trực tiếp trên Android TV của bạn.

PlayStation Video cho Android TV co mat trong Google Play

Ứng dụng PlayStation Video cho Android TV có mặt trong Google Play

Với PlayStation Video, bạn cũng có quyền truy cập vào thư viện Video PS, nhưng bạn cũng sẽ có thể truy cập vào hệ thống PS3 và PS4. Cần phải chỉ ra rằng bất cứ khi nào bạn quyết định mua hoặc thuê một bộ phim, bạn sẽ được thanh toán trực tiếp qua ứng dụng, vì vậy bạn sẽ bỏ qua bất kỳ người môi giới nào.

Đương nhiên, Sony sẽ không tính phí bạn bất cứ điều gì để sử dụng ứng dụng PlayStation Video, vì vậy bạn có thể tiếp tục cài đặt nó trên Android TV nếu có. Lưu ý rằng nội dung phim và TV đó phụ thuộc vào tình trạng sẵn có và có thể khác nhau giữa các vùng.

Xem thêm: Apple sử dụng chip Qualcomm cho các thiết kế iPhone

Nguồn: Sưu tầm – Ứng dụng PlayStation Video cho Android TV có mặt trong Google Play